Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Brug af Aula

Principper:

  • Aula er primær platform for samarbejde med forældre, medarbejdere og ledelse.
  • Vi anvender Aula til skole/hjem-kontakt i forbindelse med elevens hverdag for at styrke samarbejdet omkring den enkelte elevs læring og trivsel.
  • Al intern skolerelateret digital kommunikation foregår på Aula.
  • Skolen anvender Aulas hjemmesideplatform som ansigt udadtil. Øvrige platforme kan anvendes til PR.
  • Kommunikationen er modtager- og løsningsorienteret.
  • Tonen er ordentlig og sober.
  • Det fysiske møde, dialogen og samtalen ser vi fortsat som relevante og værdifulde i ethvert samarbejde.

 

Retningslinjer:

  • Generel kommunikation fra medarbejdere til flere forældre sker primært via opslag i Aula.
  • Kontakt mellem medarbejdere og de enkelte forældre sker gennem beskeder i Aula. Når det skønnes hensigtsmæssigt, erstattes den digitale kommunikation med mundtlig kommunikation fx telefon, indkaldelse til møde og andet.
  • Man kan forvente svar på henvendelser inden for 3 arbejdsdage jf. Tønder Kommunes servicestrategi.

 

Vedtaget den 1. august 2019