Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Sciencestrategi

I 2022 og 2023 har Toftlund Distriktsskole valgt at lægge ekstra vægt på science fagene. Dette er ud fra et ønske om, at styrke fagenes sammenhæng og dermed skabe en treenighed mellem biologi, geografi og fysik/kemi. Ved at skabe en kobling mellem disse tre fag, giver vi eleverne en bedre mulighed for at styrke deres naturfaglige kompetencer.

Følgende naturfaglige kompetencer, ønsker vi at styrke hos eleverne, med denne indsats.

  • Modellering
  • Undersøgelse
  • Kommunikation
  • Perspektivering

Med disse kompetencer, får eleverne mulighed for at finde sammenhænge mellem fagene. Men ligeså vigtigt, giver det dem redskaber i deres hverdag, som går ud over fagenes ramme.

For at lykkedes med dette arbejde, skaber vi rammer for at personalet har tid til at vidensdele og koordinere deres indsatser, således at eleverne oplever en sammenhæng på tværs af det der undervises i, i det tre fag.

Under overskriften "Åben skole", forsøger vi at inddrage f.eks. lokale virksomheder, vandværker, rensningsanlæg. Da vi her ser en gylden mulighed for at skabe en kobling mellem anvendt teori og begreber i undervisningen og hvordan det så anvendes i hverdagens erhverv.