Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-10-24

Referat af Skolebestyrelsesmøde


 


 

Dato:

24-10-2023 kl. 18:00-20:00

Hvor:

Høllevang

Tilstede:

Palle – online, Anne, Lise, Dorthe, Alex, Rikke, Caroline, Lars, Flemming, Karl Jørgen

Lene N. fra forvaltningen, Pernille, Lis, Preben og Michael

Afbud:

Trine

Tovholder: 

Anne


 

Dagsorden og referat:


 

Punkt 1

5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
 


 

18:00-18:05

Dagsorden er godkendt.

Punkt 2

10 min

Elevrådet har ordet.


 

18:05-

18:15

Elevrådet har afprøvet tilberedning af madvarerne til salg i madboden. Skolen er i færd med at indføre et betalingssystem, hvor forældre kan sætte penge på et kort.

Punkt 3

60 min


 

Lene fra forvaltningen taler om styrelsesvedtægter.

Vores forretningsorden kan med fordel også komme i spil under det punkt.


 

18:15-19:15

Gennemgang af styrelsesvedtægter ved Lene Nørgaard.

På næste bestyrelsesmøde drøftes skolebestyrelsens årlige årsberetning

Jf. paragraf 8 vil skolebestyrelsen drøfte udbuddet af valgfag i forbindelse med drøftelser af skoleårets planlægning.

Ønske at skolebestyrelsen får mere detaljeret indblik i skolens budget og drøfter prioriteringer af driftsmidlerne.
 

Punkter til drøftelse senere:

  • Brug af frivillige, fx til skolepatrulje

  • Opdatering medlemslisten for skolebestyrelsen, så der er klarhed over hvem der er valgt for hvilken tidsperiode

Skolen genoptager udsendelse af nyhedsbrev til bestyrelsen - ugen op til bestyrelsesmødet.

Punkt 4

10 min

Opfølgning på ting fra sidste møde.

 

19:15-19:25

Gennemgang af organisationsdiagram ved Pernille

Punkt 5

20 min

Høringssvar om kommende "Sammenhængende Børne Unge og Familiepolitik"

 

19:25-

19:45

Pernille sender udkast til et høringssvar til bestyrelsen, som sender ændringsforslag retur senest 3. november. Bestyrelsen giver feedback og Pernille sender endeligt høringssvar til underskrift hos formanden og derefter til forvaltningen.

Punkt 6

5 min

Orientering om TOPH trivselsspor og Makerspace, som er noget distriktet (mest Nyboder og Agerskov)


 

19:45-

19:50

Pernille sender en orientering ud til bestyrelsen.

Punkt 7

10 min

Eventuelt 

Punkter til næste bestyrelsesmøde


 

19:50-20:00

Bestyrelsens deltagelse til Toftlund og Agerskov messerne. Der afholdes forårsmesse i Toftlund lørdag den 2. marts og søndag den 3. marts 2024. Der afholdes messe i Agerskov i 2025. 

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 30. på Agerskov. Stillingsopslag vil fremover bliver delt på distriktets facebookside.


 


 

Referent: Michael Fuglede Appel


 

Næste møde: 22. november på Toftlund skole