Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2022-11-16

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 16. november 2022 kl. 18:00-20:00

Hvor: Nyboder

Tilstede: Louise, Palle, Alex, Anne, Dorthe, Poul, Rikke, Lise, Sandra, Karl Jørgen, Jeppe, Lukasz, Flemming, Pernille, Lis, Preben, Michael 

Afbud: Trine

 

Dagsorden og referat

Punkt 1 5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.

  18.00 - 18.05 Dagsorden godkendt
Punkt 2 15 min Elevrådet har ordet
  18.05 - 18.20

Jeppe 9.b indtræder i skolebestyrelsen som næstformand for elevrådet.
Lukasz formand for elevrådet.

Punkt 3 10 min

Godkendelse af mad- og kostpolitik

Bilag 1

  18.20 - 18.30 Den tilrettede mad- og måltidspolitik godkendt. Sendes ud sammen med referatet og lægges på hjemmesiden.
Forældrerepræsentanter laver opslag til forældre på aula.
Punkt 4 10 min Opsamling fra bestyrelsesmødet i september vedr. køleskabe
  18.30 - 18.40 Dukseordning sørger for den almindelige rengøring.
Forældrerådet på Agerskov skole har en turnusordning for rengøring.
Elevrådet tager en fælles drøftelse af brug og rengøring af køleskabe og mikrobølgeovne.
Punkt 5 10 min

Godkendelse af værdigrundlag

Bilag 2

  18.40 - 18.50 Værdigrundlaget er det fundament vi bygger skole på.
Oplæg fra Pernille med eksempler
Arbejdsgruppe arbejder videre med at udarbejde et værdigrundlag.
Punkt 6 10 min Hvem ved hvad?
  18.50 - 19.00 Bestyrelsen ønsker at vide, hvem der er tillidsrepræsentant og hvem der er arbejdsmiljørepræsentant på matriklerne.
Der er to medarbejderrepræsentanter valgt til skolebestyrelsen.
Punkt 7 20 min Budgetopfølgning – foreløbigt regnskab
  19.00 - 19.20 Gennemgang af foreløbigt regnskab.
Punkt 8 20 min Tilsyn
  19.20 - 19.40

Gennemgang om tilsynspligten for skolebestyrelsen.
5 hovedområder: Læringsudbytte, Trivsel, Skole-hjem samarbejdet, Forældretilfredshed, Økonomi.

Et hovedområde sættes på dagsordenen til skolebestyrelsesmødet i februar.

Punkt 9 20 min

Evt.

Punkter til næste bestyrelsesmøde

  19.40 - 20.00

Kursus fra Skole og forældre for skolebestyrelsen i forbindelse med nytårstaffel-mødet i januar måned. Tilbagemelding til Pernille senest 30. november.

Udbrede information om årlig temadag for forældre med børn med særlige behov. Organiseres af de 4 sønderjyske kommuner i fællesskab. Forslag om målrettet opslag på aula.
Foredrag om vores mad- og måltidspolitik på forældrefordybelsesdag på Høllevang.
Orientering om dialogmødet med politisk udvalg, hvor der bl.a. blev talt om Tønder Kommunes Mad- og måltidspolitik. 

Poul træder ud af bestyrelsen.

SFO har fået mulighed for at søge om udvidet åbningstid. Ros til personalet i SFO.

Der søges ny medarbejder på Agerskov Skole.

Referent   Michael