Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

SFO'ens arbejdsgrundlag

SFO'ens værdier:

Hos os går trivsel og læring hånd i hånd. Vi udvikler og udfordrer vores børn til at blive de bedste udgaver af sig selv. Vi stiller ambitiøse krav til os selv, vores børn og deres forældre. Personalet tilstræber at være et pædagogisk og didaktisk forbillede i SFO.

Vi er pædagogisk og didaktisk faglig dygtige. Vores pædagogiske overvejelser er i højsæde og vi tager udgangspunkt i vore børnegrupper, og det enkelte barn, så vi kan tilgodese børnenes udvikling og kompetencer – både på tværs af alder og i årgangene.

Vi lægger vægt på: Tryghed, trivsel, udvikling, sociale kompetencer, relationer, medbestemmelse og læring.

 

SFO'ens læringssyn:

Vi møder børnene på en anerkendende måde og tilbyder aktiviteter, der passer til det enkelte barns udvikling og kompetencer. Børnene tilbydes aktiviteter, der tilgodeser samvær på tværs af alder, køn og i årgange. F.eks. ved leg i gymnastiksal, udeaktiviteter, kreative/musiske aktiviteter og leg på baserne.

Så vidt det er muligt tager vi udgangspunkt i børnenes ideer og tanker. Vi har struktureret vores hverdag med voksenstyret og børnevalgte aktiviteter med plads til at vi kan tage afsæt i børnenes ideer, interesser og leg. 

Materialer m.m. står i børnehøjde, hvilket er med til at fremme børnenes nysgerrighed, initiativ og handlekraft.

 

SFO'ens pædagogiske principper:

Børnene møder kendte voksne hver dag, når børnene kommer i SFO. Vi møder børnene hvor de er og giver plads til forskellighed. De voksne er rollemodeller, og vi lægger vægt på god tone blandt børn og voksne. Vi guider børnene i konflikthåndtering, hvor vi inddrager, og snakker med børnene og ikke til dem.

Teamet har kontinuerlig kontakt med børnene gennem vores faste tilknyttede voksne, og er i løbende dialog med børnene for at sikre deres trivsel. Desuden prioriterer vi samarbejde med forældre og skoledelen, så børnene oplever trygge rammer i hele deres skole/SFO forløb. 

Indretning af rummene og børnenes leg på tværs af årgange, giver børnene mulighed for, at skabe relationer med andre børn og voksne på tværs af årgangene. Vi tilrettelægger og tilbyder aktiviteter ud fra det enkelte barns behov, så de har mulighed for at fordybe sig i deres interesser i mindre grupper. I større sammenhænge tilbyder vi aktiviteter i gymnastiksal, udeleg og ture ud af huset. Ved ture ud af huset lærer børnene, hvordan de skal agere i det offentlige rum.

Vi tilstræber at de voksne som børnene møder, er nærværende og lyttende og forsøger at tilgodese de enkelte børn ud fra de forudsætninger de hver i sær kommer med.

 

SFO'ens samspil med skole og hjem.

Hovedformålet for samspillet er, at skabe rammer og tryghed for at det enkelte barn udvikles og trives bedst muligt. Det gør vi ved, at der er en tæt kontakt mellem skole, SFO og hjem.

Konkret betyder det at:

  • pædagogerne deltager ved første forældremøde før skolestart i 0. klasse.
  • pædagogerne deltager på tværfaglige møder enten ved fysisk fremmøde eller via skriftlig udtalelse.
  • pædagogerne er en del af skoledagen enten som ekstra person eller som underviser, dette er med til at styrke relationen mellem barn og voksen.


SFO’en understøtter de aktiviteter og emner der arbejdes med i skolen, som f.eks. børnenes motoriske udvikling - grov og fin motorisk. Den sociale kompetence og den kreative udvikling, så børnene oplever større mestringsevner.