Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat-2023-11-22

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato:

22-11-2023 kl. 18:00-20:00

Hvor:

Nyboder

Tilstede:

Palle, Lise, Esben, Anne, Alex, Flemming, Pernille, Michael, Preben, Caroline, Lars og Lis

Afbud:

Dorthe, Rikke, Trine

Tovholder: 

Palle.

Dagsorden og referat:

Punkt 1

5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.

 

 

18:00-18:05

Godkendt

Punkt 2

10 min

Elevrådet har ordet –.

 

18:05-

18:15

Skolerejser på som et punkt til næste møde

Mad salg, kortløsning er købt 

Agerskov arbejder på at alle kan sidde i kantinen og spise deres mad

Punkt 3

5 min

Opfølgning på ting fra sidste møde.

 

18:15-18:20

Hvem sidder for 4 år og hvem sidder for 2 år. Formand og næst formand sidder for 4 år. 

Michael viste et overblik over, hvem der sidder for 4 år og 2 år. Kan ses i et af de første referater.

Der er valg i 2026 og vi skal have aftalt noget i foråret 2024, hvem der vil sidde 4 år frem til 2028.

PP undersøger hvor længe forældrevalgte kan blive siddende i bestyrelsen efter, at deres barn er gået ud af skolen. 

Punkt 4

30 min

Regnskab/Budget

 

 

18:20-18:50

Pernille og Michael gennemgik budget for 2023, Godkendt

Man må max overfører 2% til næste budgetår. 

Regnskabet tages der fat på i januar

Vi vil gerne give bestyrelsen en trøje. PP skriver ud om hvilken størrelse, farve man ønsker.

Punkt 5

10 min

Kommunikation-brug af aula

 

18:50-

19:00

Lise 

Opfølgning på forældremøderne fra Agerskov. Principperne, og en snak om stop i rundkørsel, skolemælk i Agerskov, evt. sælge det i boden.

Trafikpolitik.

Mere lys ved og omkring skolen, der er mørkt. Evt. se på mulighederne for mere lys. Det er pt ved team ejendom. PP retter henvendelse til team ejendom igen.

Lokalråddet: Preben sidder i bestyrelsen, og er med til møderne.

Fast punkt på vores skolebestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen kan referer fra ting de har deltaget i

PP er kommet med i Toftlunds udviklingsråd

Punkt 6

20 min

Elevsyn

 

 

19:00-

19:20

 

Pernille orienterede om vores elevsyn

Der er arbejdet med det i team, årgangsteam m.m. Medarbejderne arbejder løbende med det i deres pædagogisk/didaktiske arbejde. PP 

viste udkast til plakater, som viser vores elevsyn.

Elevsyn skal ud på vores hjemmeside.

Punkt 7

15 min

Principper – Frivillighed.

 

19:20-19.35

Vi så på principper for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

PP undersøger ved Lene N. hvor meget af det, der er kommunalt bestemt. 

Lave et årshjul over hvad vi skal huske fra princippet, opdatere hjemmesiden vedr. kultur

Samarbejdet med frivillige foreninger finder sted, når det er muligt.

Have vores egne frivillige, ”hushjælp”, skolepatruljer, læsecafe, m.m. Kan vi også frivillighed den anden vej, hvor det er vores unge der går ud og hjælper.

PP laver udkast til nogle punkter.

Punkt 8

15 min

Skolebestyrelsen årsberetning 

 

19:35-19:50

Evt Lave en combi af video og en årsberetning til en fordybelsesdag 

Vi skal dele ud af den viden vi har. Skolefest Agerskov, skolefest indskoling Nyboder.

Det der har virket bedst, er video om forskellige emner og som bliver lagt op.

Frivillighed, trafiksikkerhed, erhvervs rep. Adfærdsændring.

Beslutning: Video 

Have det på som punkt og tænke over hvilke emner vi skal have med 

Det aftales til februar mødet.

Punkt 9

10 min

Eventuelt

 

19:50-20:00

Punkter til næste bestyrelsesmøde

Palle skolepatrulje vi skal have gjort noget og finde en løsning, når eleverne går hjem 13.15 mandag og fredag. Sættes på til januar mødet.

Pernille bestilling af mad til januar mødet.

Preben orienterede om nye medarbejdere til Agerskov skole

Hvem deltager til dialogmødet onsdag den 29.11

Afbud fra Palle, Alex, Caroline

Mobile princip på som punkt til et af de kommende møder