Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-04-11

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 11. april 2023 kl. 18:00-20:00
Hvor: Agerskov Skole, indgang i skolegården over mod hallen og gymnastiksalen.
Tilstede: Preben, Anne, Lise, Flemming, Jeppe, Palle, Rikke, Sandra, Dorthe, Karl Jørgen og Lis
Afbud: Trine, Alex, Michael, Pernille og Louise.

 

Dagsorden og referat

Punkt 15 minGodkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
 18.00 - 18.05Godkendt
Punkt 1a10 minMidlertidig konstituering: Valg fungerende skolebestyrelsesformand indtil konstituering
 18.05 - 18.15Palle er trådt til som midlertidig formand og næstformand Anne ind til bestyrelsen kan konstituering. Palle undersøger kommende møde i ungdomsskole bestyrelsen og om det er formanden der skal sidde der.
Punkt 210 minElevrådet har ordet
 18.15 - 18.25Jeppe fremlægger madforslag, som 9. årg. må hente i Brugsen. Det hentes i 10 pausen. Der kan laves ny menu sammen med brugsen. Det er kun 9. årg. der kan benytte dette tilbud. Overholdes menuen ikke lukkes det igen. Det evalueres til næste elevrådsmøde.
Punkt 310 minOrientering vedr. læringshold: V. Preben. 5 min. oplæg og 5 min. til korte spørgsmål
 18.25 - 18.35Preben informerede om nye tiltag vedr. læringshold til næste skoleår på Agerskov. Sprogfagene er ikke optimal i indskoling, så det ophører næste år, det fungerer i mellemtrin. Science fagene fungere forsætter. Noget sammenlæsning i Mat og dansk hele vejen op til næste skoleår. Læringshold musik på mellemtrin næste år. Meldes ud i god tid til forældrene.
Punkt 45 minMobilprincip og Røgfri skole: Læs dem igennem og kom med skriftlige bemærkninger som skolen sammenfatter. Der sendes udkast forud for mødet i maj til godkendelse.
 18.35 - 18.40Bestyrelsen sender deres kommentar til Pernille seneste den 26. april. 2023.
Punkt 515 minUdtalelse om valg af anden feriedag i stedet for St. Bededag: Ferieplan for skoleåret 2023-24
 18.40 - 18.50Bestyrelsen indstiller den 17.11.23 som 1. prioritet og 2. prioritet den 3.1.24. OBS vi er efterfølgende blevet gjort opmærksom på at valg af anden feriedag i stedet for St. Bededag skal ligge i forbindelse med en eksisterende ferie, så 2. prioritet den 3. januar 24 vil blive indstillet.
Punkt 610 minMadordning og skolebestyrelsens holdning til madordning: v. Michael
 18:55- 19:05Priserne er noget af det vigtige, man følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fokus på madspil. Elektronisk bestilling og betaling (forældrene) Det kan lægge et økonomisk pres på forældrene. Eksempel fra Tønder kompetencecenteret kunne være en mulighed.
Punkt 760 minForberedelse til dialogmødet: v. Michael
 18:55- 19:55

Specialskole - specialområde der fungerer og hvad der ikke fungerer. Inklusion/eksklusion er nødvendigt at drøfte, under "en skole for alle" Anne, Dorthe og Sandra laver oplæg og input til det. Anne fremlægger.

Nytænkning af folkeskolen (rammer, timefordelingsplaner eet) Herunder undervisning udenfor. Palle

Overgange til ungdomsuddannelserne - fremmelse af det frie skolevalg. Hvordan gør vi det? Træffer sine beslutninger på et oplyst grundlag. Lise "sammenhængende involverende processer for overgange ind og ud af skolen". 

Vi drøftede de forskellige punkter og der blev lavet.

Punkt 85 minEvt. Meddelelsesbog - link skal læses inden mødet i maj.
 19:55- 20:00

Rikke punkt, Anne punkt 

Punkter til dagsorden 
Gerne have et punkt på som samskudsgilde, andet punkt tidsrum på bestyrelsesmøder evt. kunne flyttes til at starte senere 

Punkt til dagsorden. 
Ønske om at få bilag ud igen sammen med referat. Punkt: fastholdelse af elever i Distriktet (rygter om elevafgang til STUK). Information om kommende skoleår i overgangene eks. mellemtrin/udskoling

Referent Lis Berndt Jacobsen