Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Sponsering og reklamer

Sponsering:
Skolebestyrelsen har principielt ikke noget imod sponsering, men følgende overvejelser skal
inddrages når sponsorater overvejes:

  • Skolen bør ikke konkurrere om de lokale sponsorkroner, da det lokale (bynære) foreningsliv i nogen grad baserer sig på sponsorater fra de lokale firmaer.
  • Sponsorer, hvis produkter henvender sig til børn som købere eller disponenter bør undgås.
  • Ved sponsering overvejes skolens sundhedspolitik. Reklamer for produkter med alkohol accepteres ikke.
  • Ved undervisningsmaterialer og produkter af mindre værdi (f.eks. kalendere, plakater mm.) vurderer ledelsen fra gang til gang.
  • Ved sponsering medtænkes æstetikken.
  • Ved søgning til fonde og puljer med kommerciel interesse vurderer ledelsen fra gang til gang.
  • Sponsering af skolerejser kan ikke accepteres, med mindre der er tale om hele årgangen.
  • Gaver/doneringer uden købetvang og eksponeringsforpligtelse kan modtages, og skolen skal sikre, at der for disse, ikke laves nogen former for modydelser.


Reklamer:
Reklamer fra foreninger, virksomheder og lignende - hvad enten de er lokale eller ej - offentliggøres ikke på AULA. Undtaget er tilbud, der kommer fra kommunalt regi. Hvis foreninger og lignende ønsker at reklamere for deres tilbud og aktiviteter, kan det gøres via opslag på steder anvist af den enkelte skole.

Vedtaget maj 2023