Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2022-08-10

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d.10.august kl. 18.00 – 20.00
Hvor: Nyboder 25, Personalerum (indgang ved flagstangen)
Tilstede: Karl, Lise, Sandra, Trine, Michael, Preben, Anne, Pernille, Louise, Dorthe, Poul, Rikke, Helle, Palle, Flemming og Lis
Afbud: Alex, Karl Martin

Pkt. Tid Dagsorden Referat
1 5 min Godkendelse af dagsorden  
  18.00 - 18.05 Her nævnes det, såfremt der er noget til evt. Lise to punkter
Louise et punkt
Lis orientering Agerskov SFO
2 30 min Velkomst til den nye bestyrelse
  18.08 - 18.35

Præsentation af den enkelte

  • Tilknytning
  • Særlige interesseområder


Konstituering

  • Valg af formand
  • Valg af næstformand
  • Valg af suppleanter
  • Evt. repræsentation i USK bestyrelsen

Fotoshoot til hjemmesiden/Aula

Alle præsenterede sig og fortalte kort hvad de gerne vil arbejde for i bestyrelsen.

Pernille gennemgik vedtægterne i henhold til konstituering

Formand: Louise
Næstformand: Palle
4 års medlemmer: Lise, Rikke
2 års medlemmer: Sandra, Dorthe og Anne
Suppleanter: Poul, Karl Martin, Alex og Trine
Repræsentation I USK bestyrelsen, evt. Louise
Der er taget billeder af alle.

3 30 min Skolebestyrelsens arbejde, opgaver og samarbejdspartnere
  18.35 - 19.05

Kort oplæg fra PP, herunder

  • Forretningsorden
  • Tilsynsopgaven
  • Arbejdet med principper. En for deling for opfølgning ønskes.

Intro til e-learning
Planlægning af kursusgang

Der arbejdes med forretningsorden digitalt. Evt. et eksemplar der kan henvises til.

Referent har to dage til at sende referat ud og bestyrelsen har 3 dage til at melde tilbage vedr. tilføjelser eller rettelser. Derefter sendes det ud på hjemmesiden.

Arbejde med principper hen over året, evt. i grupper, tage dem med ind i årshjulet. Vi er godt forberedte, når vi har principper på dagsorden.

Der vil fremadrettet komme et nyhedsbrev ud en uge før skolebestyrelsesmøde.

Pernille gennemgik slide vedr. skolebestyrelens overordnede opgaver.

I henhold til tilsynsopgaven vil vi gerne gøre brug af et kursus for bestyrelsen.

Pernille undersøger om de andre distrikter gerne vil være med til et fælles skolebestyrelseskursus.

4 20 min Introduktion til årshjul
  19.05 - 19.25 Gennemgang af forventede punkter
Evt. ønsker fra den nye bestyrelse

Kommentar til årshjul

Fordybelsesdag fremrykkes til september.

Procedure for kommende 0. årg. kommunikation/information i henhold til ny skolestartere

Tema: overgange i alle sammenhænge

Årshjul sendes med referatet ud.

5 10 min Evt.
  19.25 - 19.35 Lise to punkter
Louise et punkt
Lis orientering Agerskov SFO

Undervisningsplanen er den blevet god kendt i skolebestyrelsen? Paragraf 45 stk. 4.

Rengøring af køleskab, hvem har ansvar
for det?

Årsberetning hvor er den blevet af?

Lis orienterede om Personalesituationen i Agerskov.

6 25 min Rundvisning på skolen
  19.35 - 20.00 Det er langt fra alle, der kender Toftlund Skole, så det gives der derfor mulighed for. Det gør vi ligeledes på de andre matrikler, når møderne er placeret der.
    Referent