Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-08-17

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: 17-08-2023
Hvor: Nyboder
Tilstede: Palle, Flemming, Michael, Trine, Dorthe, Pernille, Lis
Afbud: Lise, Rikke, Sandra, Preben, Anne
Tovholder: Alex

 

Dagsorden og referat

Punkt 1

5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.

 

18:00-18:05

Punkt om ferieplan, skal på dagsorden og der skal gives en tilbagemeldingen 

Godkendt

Punkt 2

0 min

 

Elevrådet har ordet –.

 

 

De mødes først senere i august, derfor er der ingen tilstede til mødet i dag.

Punkt 3

10 min

 

Opfølgning på ting fra sidste møde.
Godkendelse af brug af Aula og forlade skolen i utide

 

18:05-18:15

Vi tilpassede nogle ordlyde. Vi foreslår at vi godkender det i tråden i på aula, da de tilrettede principper ikke er lagt ind pga. tekniske udfordringer.

Forældremøde:

Den 4.9 udskoling kl. 17.00 -19.00 (Alex), 11.9 indskoling kl. 16-18 (Palle), 18.9 mellemtrin kl. 16.30 -18.30 (Alex). Vi gerne skal have en repræsentant fra skolebestyrelsen med, gerne i den afdeling hvor man i forvejen er tilknyttet.

Der laves en tråd på aula gruppen, hvor der skrives nogle linjer, stikord så det vil være mere ensrettet når skolebestyrelses rep. er på til møderne. PP finder ud af hvornår møderne er på Høllevang og Agerskov

Dorthe tager Høllevang og Agerskov Lise og Rikke

Punkt 4

30 min

orientere om at vi på Nyboder, og muligvis Agerskov ønsker at afprøve madbod i samarbejde med elevråd. V. Pernille

 

 

18:15-18:45

Vi drøftede om 9. årg. og 8. årg. må handler i brugsen. Aftalen bliver at 8. og 9. årg. må gå over at handle i brugsen, hvor 8. og 9. årg. går forskudt, evt. at 8. går i den første pause og 9. i anden pause eller omvendt. Reglerne er at de handle sundt komme tilbage til tiden og ikke smide affald på vejen og ikke går ned i byen til eks Pop

PP orienterede om madbod – forsøg med pølsehorn, rugbrødssnack, frugt m.m. elevråddet foreslår at det er fra 4. årg. – 9. årg.

Skolebestyrelsen snakkede om: Evt. med bestilling for indskolingen, som kan pakkes og afleveres nede i indskolingen. PP vender det med elevråddet.

Vi drøftede fordele og ulemper ved bestilling i indskolingen.

Evt. Start op med udskoling og mellemtrin og se om vi senere kan gøre noget med indskoling.

I Agerskov vil det være for 0. – 6. årg. 

Vi håber på, at det kan sættes i gang i september.

Punkt 5

30 min

Trafikpolitik  skal kigges og gennem og Godkendes.

 

18:45-

19:15

Vi gennemgik trafikpolitikken og rettede den undervejs.

Bringe trafikpolitikken i spil til forældrene flere gange i løbet af skoleåret, eks. de første opstartsmøder med 0. årg. forældremøder m.m.

Pernille vil tage kontakt til tekniskforvaltning om en bekymring og evt. en mut og smut mulighed i Agerskov. Lise og Rikke får en dialog med forældrene i Agerskov om udfordringen med rundkørsel ved det første forældremøde på Agerskov

Punkt 6

30 min

skoleårets planlægning skal kigges og gennem og Godkendes.

 

 

19:15-

19:30

 

Skoleårets planlægning kan vi ikke nå: PP kommer med et udkast som hun sender ud til bestyrelsen. Hvor der kan kommenteres. Den sættes på til godkendelse, næste møde

Vi skal ind i grupper- Toftlund Distrikt - skolebestyrelse og skrive kommentar i tråden der.

Punkt 8

30 min

Eventuelt 

Punkter til næste bestyrelsesmøde

 

19:30-20:00

Sandra er passiv medlem i en periode. Der træder ingen ind i stedet for Sandra.

Afbud til møder skal generelt lægges i kommentarfeltet/beskedtråden i forbindelsen med udsendt dagsorden. 

Husk information til bestyrelsen, vedr. afkortning af skoledagen.

Næste skolebestyrelsesmøde den 18. september kl. 18.00 – 20.00 på Agerskov skole

Punkt 9

 

Ferieplan tilbagemelding

Vi skal lave et høringssvar og komme med input til, hvor vi kan finde en anden feriedag for bededag i ferieåret 2025 og ferieåret 2026

Hvor blev grundlovsdag af i 2026, PP ligger hørringssvar ind i gruppen, på aula.