Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Størrelse gør en forskel

Børn ved skolebordLandsbyskolen kan noget andet end det, den store byskole kan. Den mindre skole kan skabe tryghed i form af nærhed og gennemskuelighed, som mange elever trives i, ligesom skolen er en vigtig del af lokalsamfundet. I Toftlund Distrikt er det Agerskov Skole, der spiller den rolle.

Børn på gulv i rundkredsNår man bevæger sig på gangene i Agerskov Skole, kan der umiddelbart godt virke lidt tomt. Men man er ikke mere end lige passeret madkundskab, så fornemmer man hurtigt, at her er noget særligt på færde. Hele skolens medarbejdergruppe er nemlig samlet til morgenmøde mandag morgen for sammen at koordinere ugen, der kommer. På den måde løses de mange forskellige opgaver ved fælles indsats. Det er langt fra alle skoler forundt, at hele personalegruppen på den måde kan mødes og sammen dyrke det professionelle fællesskab - til gavn for eleverne. 

Det kan man, når man er en lille enhed.

Plads til at opleve i fællesskab

den lille skole er der ofte færre elever, der skal stå i kø for at opleve og afprøve, hvilket giver den enkelte mere plads og rum til at suge viden til sig. Og når vi så også kan udnytte de mange lokale kræfter og samarbejdspartnere kan det give ny og anderledes undervisning og dermed stimuli. Som forælder tilhørende en lille skole, kan du være tæt på, på en anden måde og en del af selve skolens ånd. Forældrenes sammenhold gør en forskel, og skolen lever (godt), når Børn får fremvist politibilden støtte mærkes.

 

Selvom det kan udfordre den traditionelle forståelse af skolegang, giver det muligheden for at se mere på den enkelte elevs kompetencer og behov end på, hvilken årgang, han/hun nu lige hører til”


 

Tæt på og tryg ved 

Børn til idrætUndervisningsmiljøet er for eleven på den lille skole præget af, at eleverne kender hinanden på tværs af årgangene. Til morgensang er det hele Agerskov Skole, der er samlet, og ikke kun udvalgte årgange, som det ofte sker på en større skole. Det giver gode vaner, nye relationer og styrker traditioner i hele elevens skolegang. På samme måde styrkes elever på tværs af årgange i samlæste klasser. Selvom det kan udfordre den traditionelle forståelse af skolegang, giver det muligheden for at se mere på den enkelte elevs kompetencer og behov end på, hvilken årgang, han/hun nu lige hører til.

Børn ved springgravLokalsamfundet og skolen

Samarbejde om kulturen i byen er indlejret i Agerskov Skoles selvforståelse. Her er vi en del af noget større, og vi er sammen om at løfte byen til at godt sted at være hjemme i. Det ansvar byder vi som skole ind i, bl.a. ved samarbejde med Agerskovs Ungdomsskole og med deltagelse i Agerskov Lokalråds arbejde.