Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-09-18

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato:

18-09-2023 kl. 18:00-20:00

 

Hvor:

Agerskov, Personalerum

 

Tilstede:

Anne, Michael, Rikke, Karl Jørgen, Lise, Flemming, Preben, Alex, Lars, Pernille

 

Afbud:

Palle, Dorthe, Caroline, Trine, Lis

 

Tovholder: 

Dorthe Pernille

 

Dagsorden og referat:

Punkt 1

5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.

 

18.00-18.05

Opfølgning fra sidst, dagsorden godkendt, intet evt. punkt.

 

Punkt 2

10 min

 

Elevrådet har ordet.

 

18.05-18.15

Fortæller om kursus, hvor der især blev undervist i elevrådets rolle , samt madbodsordning.

Vi har talt om flere aktiviteter mellem matriklerne.

Punkt 3

20 min

Princip 

Skoleårets planlægning – fra sidste møde

 

18.15-18.35

Princip vedtaget

Punkt 4

20 min

Princip

Ekstern kommunikation

 

18.35-

18.55

Princip vedtaget

Punkt 5

20 min

Princip

Teamdannelse

 

18.55-19.15

Princip vedtaget, Skolen præsentere teamstruktur/organisation for bestyrelsen på næste møde

Punkt 5

10 min

Deltagelse i Refleksionsforum 

– der skal findes en SB repræsentant 

 

19.15-19.25

Lise er valgt for første år.

Punkt 6

10 min

Præsentation af distriktets opdaterede elevsyn 

 

19.25-19.35

Sprog skaber virkelighed bliver sat ind i arbejdsgrundaget for elevsynet, og præsenteres for teamkoordinaterne i uge 39, hvorefter det bliver lagt på hjemmesiden.

Punkt 7

10 min

Orientering om forkortelse af skoledagen

 

19.35-19.45

 Der blev orienteret og læring af dette års proces taget til efterretning.

Punkt 8

15 min

19.45-20.00

Godkendelse og underskrivelse af referat

 

 

 

Fundament og afsæt for drøftelser i ‘Sammen om skolen’

 

Alle elever møder og oplever et inkluderende, motiverende læringsmiljø

 

Antal

Aktører

 

Formålet med ‘Refleksionsforum’ er 

 • at kvalificere politiske drøftelser

 • at kvalificere temaer med henblik på folkeskolens kerneopgave: Elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling

 • at styrke koblingen mellem teoretiske og strategiske niveauer og praksis gennem en struktureret, fælles refleksion

  • at inspirere

 

1

Direktøren for Børn, Unge & Social

5

Børn & Skoleudvalget

1  

Fagchefen, Skole & Dagtilbud

1  

DLF (formand eller næstformand)

Mødeindholdet i ‘Refleksionsforum’

Kvalificerende

Det kan fx dreje sig om ny lovgivning, der kræver, at alle skoler skal definere eller udvikle forhold i praksis

I en sådan sammenhæng kan en fælles kvalificering i ’Refleksionsforum’ være med til 

 • støtte til afgrænsning, udfoldelse eller uddybning

 • styrke den professionelle tilgang, dømmekraft m.m.

Mulige temaer til drøftelse

 • Elevernes trivsel

 • Elevernes videre uddannelse

 • Inkluderende læringsmiljøer

 • Øget frihed

1

BUPL (FællesTR)

1  

Uddannelsesforbundet (formand eller næstformand)

1

Skolelederforeningen (formand eller næstformand)

5

Elever/elevrødder fra hvert skoledistrikt samt en fra Ungdomsskolen

5

Skolebestyrelsesrepræsentant (forælder) fra hvert skoledistrikt samt en fra Ungdomsskolen

Der træffes ingen beslutninger i refleksionsforummet

 

21