Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Brug af personoplysninger

OPLYSNING OM BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

BAGGRUND

På baggrund af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven som trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi oplyse dig om, hvad vi bruger dine personoplysninger til. Dine oplysninger dækker både over oplysninger om dig og om dit barn/dine børn.

Nedenstående er derfor en information til dig. Du skal ikke foretage dig noget, medmindre du ønsker yderligere oplysninger om, hvad vi bruger dine personoplysninger til.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

Vi er ansvarlige for håndteringen af de personoplysninger, vi har om dig og dit barn/dine børn. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os:

Tønder Kommune | Børn og Skoleforvaltningen

Wegners Plads 2, 6270 Tønder

Telefon | 74929292

E-mail | toender@toender.dk

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver hvis du har spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger.

Tønder Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Telefon | 74 92 82 00

Mail | dpo@toender.dk

RETSGRUNDLAGET FOR AT BEHANDLE DINE PERSON OPLYSNINGER

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fremgår af

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

HVORFOR SKAL VI BRUGE DINE PERSONOPLYSNINGER – OG HVILKE?

Vi behandler oplysninger om dig og dit barn/dine børn, som er relevante for hverdagen i dagtilbud og skole i såvel administrative som læringsmæssige sammenhænge.

I praksis behandler vi oplysninger om navne, CPR-numre, adresse(r) og kontaktoplysninger, vurderinger af barnet samt trivsels-, standpunkts- og helbredsoplysninger samt billeder/video/lyd.

HVOR KOMMER DATA FRA?

Oplysninger/data indhentes primært automatisk fra administrative systemer, CPR-registeret mv. I nogle systemer vil du også have mulighed for at indtaste/angive egne oplysninger, fx kontaktoplysninger i Aula eller indhold i digitale læremidler.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi vurderer det nødvendigt. Videregivelse vil ske med lovhjemmel og efter indgåelses af evt. nødvendige aftaler vedr. databehandling.

Vi kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovbestemt krav herpå.

Det kan også være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til Tønder Kommunes samarbejdspartnere på skole- og dagtilbudsområdet, f.eks. systemleverandører, eksterne konsulenter eller fagpersoner.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi er lovgivningsmæssigt underlagt krav for, hvor længe vi skal gemme dine personoplysninger.

Som udgangspunkt behandler og opbevarer vi ikke dine oplysninger længere end nødvendigt eller lovgivningsmæssigt bestemt. Oplysninger behandles normalt som minimum i den tidsperiode dit barn/dine børn er tilknyttet et af vores dagtilbud eller skoler.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger om dig:

INDSIGTSRET

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.

RET TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på. Lovgivningen sætter dog grænser for, hvornår vi kan efterkomme et ønske om sletning af oplysninger. 

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLINGEN

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan også læse mere om dine rettigheder samt dine muligheder for at klage på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk