Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Klassesammensætning i 7.årgang

Princip for klassesammensætning i 7.årgang

Udgangspunktet er, at de eksisterende 6. klasser splittes op, og nye klasser dannes efter nedenstående principper. Dette sker i et samarbejde mellem afgivende klasse-/årgangsteam og modtagende klasse/årgangsteam, evt. med fra resursepersoner. 

Placeringen af elever sker ud fra ønsket om at skabe velfungerende klasser, hvor elevernes potentialer er ligeligt fordelt. Der tages således hensyn til elevernes:

  • Køn
  • Faglige forudsætninger
  • Personlige kompetencer (sociale kompetencer, initiativ, modenhed mm.)
  • Bopæl (landdistrikt eller by)

Endvidere indgår samspillet mellem de enkelte elever og elevernes sociale bånd. Dette vurderes bl.a. på baggrund af den løbende dialog med den enkelte elev og dennes forældre. Det forudsættes, at de afgivende klasse-/årgangsteams kendskab til de enkelte elever sikrer, at alle elever sikres gode udviklingsmuligheder, og at særlige behov tilgodeses. Der arbejdes med afsæt i skolens overgangsprocedure. Elev- og forældreønsker indgår ikke i fordelingen af elever, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2020

 

Gruppearbejde i 9. klasse