Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

SFO'ens samarbejde

Forældresamarbejde:

Der er altid mulighed for, at have daglig kontakt i afhentningssituationer. Ud over det bruger vi ”komme og gå” i aula til vores forældresamarbejde. Vi tager udgangspunkt i at samarbejdet går begge veje til gavn for barnet. Forældrene har altid mulighed for at kontakte personalet, hvis de vil have en samtale. Desuden har forældrene mulighed for medindflydelse igennem skolebestyrelsen.

Kontaktperson:

Vi har som udgangspunkt ikke én fast kontaktperson på hvert enkelt barn, da vi er opdelt i grupper (store og små) er det hele gruppens opgave at være kontaktperson. I forbindelse med møder f.eks. tværfaglige møder, drøfter hele personalegruppen det enkelte barn og det er den voksen, der har den bedste relation til barnet der deltager i mødet.

Særlige behov:

Vi er i SFO bevidste om, at have en kendt struktur og tydelige rutiner, så dagene har en vis genkendelighed for børnene. Der er tilknyttet fast personale og vikar, der arbejder på at skabe gode relationer og styrke børnenes selvtillid, så børnene får troen på, at de kan og derved får positive oplevelser.

Vi møder børnene på en anerkendende måde og tager udgangspunkt i hvor børnene er, så vi kan tilpasse tilbuddene, så der er plads til det enkelte barns styrker og behov. Vi deltager i tværfaglige møder og informerer hinanden om, hvis der er ændringer i det pædagogiske tilbud.

Sammenhængende overgange - Vi arbejder ud fra førskolen ” Den røde tråd fra børnehave til skole”.

Indskoling er startskuddet på skolelivet. I distrikt Toftlund vægtes det, at enhver får en god start på skolelivet og SFO. Derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, så starten opleves som tryg og harmonisk for barnet. 

Mål: At forberede børnene på skole/SFOstarten ved at:

  • Børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens og SFO’ens fysiske rammer og rytme.
  • Børnene lærer hinanden at kende og danner relationer på tværs af børnehaverne inden skolestarten (Toftlund område)
  • Børnene møder kommende medarbejdere i indskoling og SFO inden skolestart.
  • Skolen opnår et større kendskab til det enkelte barn inden skolestart.
     

Forbesøg:

Daginstitutionerne kommer på 5 besøg på skolen i april og maj måned. Her møder børnene personale fra skoledelen og SFO-delen.

Trepartsamtaler:

Forældrene gives mulighed for, at deltage til et kort overleveringsmøde mellem skole, daginstitution og forældre. Dette kan bidrage til det pædagogiske grundlag for skolestart.

Der vil for børn med særlige behov blive afholdt tværfaglige møde, hvor skole, daginstitution og forældre m.m. deltager.

Trepartssamtalerne afholdes i slutningen af maj i børnehaverne. Daginstitutionerne fastsætter tidspunkter og plan for, hvornår møderne afholdes. Denne plan udleveres til forældrene, skole og SFO.

Vi har nedsat en styregruppe på tværs af SFO-skole-dagtilbud, der skal være med til at sikre den bedst mulige proces for implementering af den røde tråd fra børnehave til skole og SFO.