Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-06-08

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: 08-06-2023 kl. 18:00-20:00
Hvor: Møllevang skole
Tilstede: Palle, Lise, Anne, Alex, Trine, Sandra, Rikke, Karl Jørgen Flemming, Preben, Lis, Pernille, Michael
Afbud: Dorthe
Tovholder: Palle 

 

Dagsorden og referat

Punkt 15 minGodkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
 18.00 - 18.05Dagsorden godkendt. 
Dagsorden og bilag kommer ud som pdf-filer fremover.
Punkt 20 minElevrådet har ordet
  Elevrådet deltager ikke, da de er gået på læseferie og afvikler mundtlige prøver.
Punkt 310 minOpfølgning på ting fra sidste møde. 
Godkendelse af rygepolitik og alkoholpolitik
 18.05 - 18.15Godt med link til principper på hjemmesiden. 
Rygepolitik og alkoholpolitik er godkendt og bliver lagt på hjemmesiden
Punkt 430 minEt elevråd på Høllevang!? Ønsker, behov, krav og forventninger drøftes. Maiken Støjer bidrager med et skriftligt input.
 18.15 - 18.45Oplæg ved Pernille
Skriftligt input fra Maiken tilpasses og vil efterfølgende danne grundlag for vores arbejde med elevernes medindflydelse
Punkt 515 minDeltagelse i samtaler i uge 24 - hvem gør hvad?
 18:45- 19:00Dorthe og Sandra giver efter aftale tilbagemelding til Maiken, Sandra kan evt. deltage i samtalerne på Høllevang Trine kan deltage i samtalerne vedr. lærer på mellemtrin Rikke kan deltage i samtalerne vedr. børnehaveklasseleder på Agerskov. 

På skolebestyrelsesmøde i august drøftes hvordan vi onboarder nye medarbejdere.
Punkt 615 minFeedback til pressen - en orientering fra PP om form og metode.
 19.00 - 19.15Orientering fra Pernille
Punkt 715 minPolitik - Brug af Aula
skal kigges og gennem og godkendes
 19.15 - 19.30Princip tilpasses med forslag fra bestyrelsen, udsendes til bestyrelsen og lægges efter godkendelse på hjemmesiden. 

Forslag om, at vi drøfter status og næste skridt ift. meddelelsesbogen i starten af kommende skoleår. 

Forslag om at skolebestyrelsesmedlemmer deltager i forældremøder ved skoleårets start og orienterer om bla. aula. Vi laver en fordeling på første bestyrelsesmøde i august.
Punkt 815 minPolitik - Forlade skolen i utide
Skal kigges og gennem og Godkendes
 19.30 - 19.45Princip tilpasses med forslag fra bestyrelsen og lægges på hjemmesiden
Punk 95 minNy mødekalender til næste skoleår 
Skal godkendes.
 19.45 - 19.50

Mødekalenderen godkendt - mødetidspunkt bliver 18.00-20.00 Palle og Pernille påtegner overskrifter jf. årsplan og sender ud efterfølgende.

Mødekalender lægges i skolens kalender og under referater på hjemmesiden.

Punk 1010 minEventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde
 19.50 - 20.00Anne deltager ved skolens dimission i stedet for Palle
Referent Michael Fuglede Appel