Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Dem, vi læner os op af!

Dem, vi læner os op af!

I skolens løbende arbejde med eleverne er det afgørende for os at have dygtige folk at samarbejde med. PPR er nogle af dem, der hjælper os med at nuancere og se andre vinkler, så vi bedst muligt kan træffe kvalificerede beslutninger for vores elever. 

Ekspertbistand indenfor rækkevidde.PPR skilt

En god skole kommer ikke af sig selv. Vi står som lærere, pædagoger, medhjælpere osv. ikke alene med opgaven; at skabe mest mulig læring og trivsel for vores elever. Omkring os har vi dygtige folk - eksperter på hver deres område, som vi kan læne os op af og søge hjælp og/eller sparring hos. Heriblandt er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en af vores nærmeste samarbejdsparter, i daglig tale kaldet PPR. 

 

Vi bliver klogere sammen

Voksen samtaler med barnPPR gør en stor forskel for vores professionalisme og pædagogiske tilgang til barnet. Det gælder alle børn lige fra børn med ordblindhed, motoriske vanskeligheder, kognitive udfordringer, diagnoser, fysiske handicaps eller anden adfærd, som vi har gavn af at møde og forstå på et dybere plan. 

Har vi som professionelle en bedre indsigt i barnets udfordringer, får vi også en mere nuanceret forståelse af barnets reaktioner. Derved bliver vi som pædagogisk personale klædt bedst muligt på til at møde barnet i dets behov og med de rette krav.

 

Udannelsesforløb med Low Arousal

Børn i en skoleklasseI Agerskov har to af PPRs læringskonsulenter gennem sidste skoleår afviklet et forløb om Low Arousal. Personalet er blevet uddannet i tilgangen, der i dag sætter sit præg på læringsrummet i Agerskov. Low Arousal kaldes også 'rogivende pædagogik'. Metoden har fokus på at forhindre og forebygge konflikter ved at give selvkontrol og mindske krav og forventninger, og PPR har på den måde bidraget til, at skolen bliver endnu bedre.  
 

PPR gør en stor forskel for vores professionalisme og pædagogiske tilgang til barnet. Det gælder alle børn lige fra børn med ordblindhed, motoriske vanskeligheder, kognitive udfordringer, diagnoser, fysiske handicaps eller anden adfærd, som vi har gavn af at forstå på et dybere plan.”  
 

Læringskonsulenter yder også faglig rådgivning i forhold til fritagelser og prøver på særlige vilkår, der kan være i spil for de store elever. Her er PPR’s finger på pulsen indenfor lovgivningen på området, en afgørende hjælp og retningsgiver for os.    
 

Hjælp til ordblinde

I dette skoleår er PPR udvidet med en læringskonsulent med særligt fokus på ordblinde og læsning. Lene Stenger er Tønder Kommunes ordblindevejleder og er i fuld gang med forældre- og elevsamarbejdet om det at være ordblind og forældre til et barn med ordblindhed bl.a. gennem tilbud om ordblindecafe. Det er en stor støtte for både elever, undervisere og forældre, at der på den måde kan stilles vejlederekspertise til rådighed, så vores elever får den bedst mulige guidning i forhold til fx hjælpemidler i deres uddannelsesforløb.