Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat-2024-04-03

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: 03-04-2024 kl. 18:00-20:00
Hvor: Agerskov
Tilstede: Karl-Jørgen, Pernille, Dorthe, Lise, Caroline, Flemming, Anne, Alex, Palle, Lars, Preben, Michael
Afbud: Lis, Trine, Rikke
Tovholder: Anne

 

Dagsorden og referat

Punkt 15 minGodkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
 18.00 - 18.05 
Punkt 210 minElevrådet har ordet
 18.05 - 18.15Der har været lidt uro på Nyboder, nogen har taget ting man ikke må, men det er der blevet talt om i klasserne, og der har ikke været problematikker siden. I Agerskov er boden nu også fuldt oppe at kører. Preben fortæller at hele skolen i 12 pausen nu spiser samlet i spisesalen.
Punkt 320 minVores interne kommunikation – hvordan bevarer vi det gode bestyrelsesarbejdsmiljø?
 18.15 - 18.40PP orientere om baggrund for punktet via slides fra skole og forældre. Gruppedialog, opsamling, PP notere. Slides kommer med ud referatet. Bestyrelsen vedtager at man afprøver de metoder der er kommet frem under gruppediskussionen.
Punkt 415 minErhvervsrepræsentant – en mulighed er dukket op. Hvordan får vi det til at give mening for begge parter
 18.40 - 18.55Vi foreslår repræsentanten en model, hvor der temabaseret er eventuelt 3 nedslag i løbet af et år. PP laver et udspil, som sendes til repræsentanten som også inviteres med til næste møde
Punkt 530 minÅrs video.
 18.55 - 19.25MFA opretter et fælles arbejdes dokument (Ligger klar senest 5/4) Her kan alle kan tilføje til punkterne i årsberetningen. Deadline for tilføjelse er 15/4 
Herefter laver arbejdsgrupperne en tekst til deres punkt, deadline her er 2/5. 
PP kontakter Sandberg reklame angående mulighed for faglig støtte til en film i en årsberetning+elevrådet.
Punkt 620 minPrincipper: Røgfri skole evt. Forlade skolen i utide.
 19.25 - 19.45PP gennemgår udkast til politik, bestyrelsen kommer med spørgsmål og forslag til rettelser, PP notere og sender nyt udkast ud til bestyrelsen i aula. Princip for Forlade skole i utide, sendes ud til godkendes via Aula inden fredag 5/4.
Punkt 715 minEventuelt. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 19.45 - 20.00Punkter nævnt på sidste møde ønskes ind på kommende dagsorden.