Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Vi lykkes, fordi vi arbejder sammen

Her holder vi sammen! Det kan læses i vores logo, og det viser sig i hverdagen for alle ansatte. Det er nødvendigt - sammen - at drøfte undervisningen og elevernes trivsel og udvikling løbende, hvilket gør os afhængige af hinanden på den gode måde. På den måde trækker vi i samme retning, til gavn for eleverne.

For os er det dermed samarbejdet mellem de professionelle, der udgør limen i skolen; det der får tingene til at hænge sammen og lykkes.

Vi håndterer forskellige professionelle fællesskaber og samarbejdsflader, afhængigt af hvad opgaven består i. Lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter bidrager alle til årgangsteam, filialteam, afdelingsteam og fagteam. Disse team er nogle af de arbejdsfællesskaber, der er bærende for, at elevernes skoledag og faglige undervisning er så helstøbt som muligt. Personale samarbejde

Vi har høje forventninger til hinanden og hinandens faglighed


I den ugentlige arbejdsplan, er der afsat tid til at alle medarbejdere kan få tid til at mødes i professionelle læringsfællesskaber. Timerne bruges til at sparre med hinanden om udvikling af den gode undervisning. Lærere og pædagogerne udforsker dér, hvilken didaktik og pædagogik, der er den bedst egnede til at opnå de ønskede faglige og sociale mål for klassen, årgangen eller en bestemt elevgruppe. Undervisningsforskning peger netop på, at denne refleksion i læringsfællesskabet over, hvorfor vi gør som vi gør, er afgørende for kvaliteten. En afdeling sætter sig for at udvikle læseundervisningen, så alle fags undervisere i en periode afprøver metoder og teknikker, der støtter eleverne i at blive dygtigere læsere.

Vi tror på, at når vi er flere der tænker sammen, bliver resultatet mere nuanceret, mere velovervejet og dermed mere optimalt.”

1+1=3


Matematiklærerne i distriktet er i år særligt opmærksomme på, hvordan den undersøgende og modellerende tilgang til matematik bliver styrket blandt eleverne. Ved at mødes i fagteam kvalificeres den enkeltes undervisning, så en moderne matematikforståelse kan komme alle elever til gavn. Vi tror på, at når vi er flere der tænker sammen, bliver resultatet mere nuanceret, mere velovervejet og dermed mere optimalt.

Effektive møder kræver effektive deltagere

SamarbejdeVi uddanner i dette skoleår vores 16 teamkoordinatorer til at sidde for bordenden i de professionelle læringsfællesskaber. Takket være midler fra Tønder kommune har vi kunne give dem en uddannelse i kommunikation, mødeledelse og strategisk forståelse. Det er en investering med et stort udbytte, fordi vi får møder med højt udbytte og høj trivsel.

Ved at have høj faglig trivsel blandt det pædagogiske personale, er vi de bedste rollemodeller for eleverne.