Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Skolerejse og Hytteture

Skolerejser

 • Der kan arrangeres skolerejse for eleverne i 6. årgang med op til 4 overnatninger.
 • Der kan arrangeres skolerejse for eleverne i 8. årgang med op til 4 overnatninger. Denne rejse skal tage udgangspunkt i et internationalt samarbejde på tværs af den dansk/tyske grænse

 

Udgangspunkter for skolerejser

 • Skolerejser indgår som en del af et undervisningsforløb.
 • Der tages udgangspunkt i, at alle årgangens elever deltager i skolerejsen
 • Planlægningen af skolerejser foretages af årgangens personale i samarbejde med elever og forældre.
 • Skolerejsens økonomi og øvrige forudsætninger drøftes med skolens ledelse, inden elever og forældre inddrages.
 • Skolen afholder udgiften til de deltagende medarbejderes løn og deres del af rejseudgifterne. Øvrige udgifter søges afholdt af forældrene.
 • Efter en skolerejses gennemførelse orienteres elever og forældre om skolerejsens regnskab.

 

Lejrskoler

 • I specialklasserne kan lejrskoler indgå som en del af det samlede undervisningstilbud.

 

Hytteture

 • Der kan arrangeres hytteture på 3. årgang med 1 overnatning
 • Hytteture foregår under samme økonomiske vilkår som skolerejser

 

Intro-forløb

 • På 7. årgang arrangeres et introforløb uden overnatning

 

Godkendt oktober 2020