Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Fagdage – vores bud på motiverende undervisning

Der er stigende behov for at sætte fokus på, hvordan vi motiverer vores elever, hele vejen igennem skoletiden. Vi har i år indført fagdagene, som et bud på, hvordan en endnu mere varieret og praksisorienteret undervisning kan gøre skoledagene spændende for alle.
 

En mere varieret og motiverende folkeskole er en gammel dagsorden – og en gammel udfordring, som har fået ny politisk medvind, og det har vi på Toftlund Distriktsskole besluttet os for at handle på. I foråret arbejdede hele medarbejdergruppen derfor sammen om skolen, og pegede på, hvordan vi kan skrue en skoledag sammen, som er endnu mere motiverende for læring og trivsel. Elever der bygger tårne af papir

For nogen kan opmærksomheden bedre holdes på dragebygning eller en tur på museum end på matematikbogen og aktiviteter i klasseværelset. Vi ser derfor børn blomstrer og være modtagelige for læring på nye måder


Tænk ud af huset

Vi har erfaring med, at elever vokser i opgaver, hvor kreativitet, innovation, bevægelse og undersøgende tilgang er muligt. Med et fælles fokus på, at kvaliteten i undervisningen hele tiden skal være 1. prioritet, har vi derfor valgt, at alle elever i distriktet hver onsdag skal opleve, at skoledagen er anderledes. Det kan være, at undervisningen er flyttet til skoven, til kirkegården, til gymnastiksalen, til skolegården eller til skolehaven. Netop fordi vi ved, at indlæring styrkes af, at opleve faglighed i forskellige kontekster, så insisterer vi på, at læring kan foregå alle steder i traditionelle som ikke-traditionelle læringsmiljøer. 

Elever ved skolesøen
Mange måde at lære på

Børn har forskellige læringspræferencer og læringsstile. Nogle elever er udfordrede af for meget stillesiddende - forstået som traditionel undervisning - så her er der rig mulighed for at blive anderledes stimuleret på vores fagdage. For nogen kan opmærksomheden bedre holdes på dragebygning eller en tur på museum end på matematikbogen og aktiviteter i klasseværelset. Vi ser derfor børn blomstrer og være modtagelige for læring på nye måder.

Til gengæld kan det også være udfordrende, at dagens skema ikke er, som det plejer at være. Hvad skal jeg? Hvor henne? Og hvor længe? Det kan være spørgsmål og derfor uvisheder, der fylder særligt for de børn, der har særlige udfordringer og dermed behov. Derfor er vi optaget af, at der kan være behov for en særlig opmærksomhed fra de voksne omkring eleven.


Forældrene tror på det

Adspurgt i en undersøgelse lavet af Skole & Forældre, svarer 93% af forældrene, at de tror, at en mere praktisk undervisning i skolen vil have en positiv betydning for deres barns motivation for at lære.Aktiviteter på gulv i gymnastiksalen Også i Toftlund er der stor opbakning til, at vores elever er andre steder end i klasseværelset. Det har stor betydning for vores muligheder for at videreudvikle fagdagene

 
Elevernes holdning er vigtig

Til oktober gennemfører vi den første evaluering af fagdagene. Dette gøres blandt eleverne, så vi får deres perspektiv på, om vi lykkes med at skabe dage, der faktisk er både motiverende og varierede, og hvordan vi kan skrue på metode og indhold, så fagdagene kan blive endnu bedre.