Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2022-10-10

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 18:00-20:00
Hvor: Høllevang
Tilstede: Louise, Lise, Trine, Flemming, Michael, Preben, Pernille, Sandra, Esben, Lis
Afbud: Paul, Palle, Anne, Dorthe fra elevrådet

 

Dagsorden og referat

Punkt 1 5 min Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
Lise
Preben
Louise
Esben
Elevrådspunkt er taget ud, da der er afbud fra elevråddet.
  18.00 - 18.05  
Punkt 2 15 min Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde
  18.05 - 18.20

Revisitering af alle børn hvert år (Høllevang)

Preben orienterede om det ekstra forældremøde på 3. årg., og dets
overordnede indhold.
Den 8.11 kommer ungdomsuddannelserne på besøg på skolerne, hvor

8. og 9. årgangs elever og forældre kan komme og hører om de for-
skellige ungdomsuddannelser.

Status på skolebestyrelseskursus, de andre skoler har ikke budt ind på
det.
Kira er blevet ansat som pædagog i Agerskov SFO fra den 1. nov. Hun
vil også få timer ind i skoledelen

Punkt 3 10 min

Høringssvar - trafiksikkerhedsplan
Bilag 1 og bilag 2 – et eksempel på et høringsvar.

  18.20 - 18.30

PP lavede et kort indlæg
Male kantstenen gul i rundkørsel ved Agerskov skole.
Side 25 vi kan kun bakke op om skolevejsanalyse, at sikre en sikkerskolevej ved også at sikre gode parkeringsmuligheder ved alle skoler. Ikke kun tre skoler.

Løbende besøg af politi på skolerne, i morgentrafikken og evt. om eftermiddagen.

Analyse af de voksnes adfærd, forældreopdragelse. (ikke med i høringssvar) P-plads på Nyboder evt. en fuld optrukken streg, spørg Jan Franke, Høllevang p-plads der opleves at folk kører over grus for at kører ud af p-bås

PP laver et udkast, hvor bestyrelsen har tirsdag og onsdag uge 41 til at melde tilbage til PP

Punkt 4 20 min

Mad- og måltidskultur 
Hvad understøtter en god madkultur? Hvad er en god kultur? Hvad er vigtigt for os?

  18.30 - 18.50

Hvad er vigtig for forældrene i en god madkultur.

God tid til at spise, have tid til det. Forældreopdragelse i at hjælpe børnene med at få madpakke med. Ikke se film mens man spiser. Alle sidder og spiser samlet et sted på skolen. Skolen forventer, at der er en god og nærende madpakke med. Få det bredt ud,  oplysning og henvisninger til kostpolitik.

Være opmærksom på, at når alle samles, så kan støjen være høj.

Kunne være godt at personalet spiser deres mad sammen med eleverne. Madordning kunne være en god ide, hvis det kan lade sig gøre.

10 min afsat til spisning

Jo mere man ikke må, desto mere skal personalet holde øje med Personalet: vigtigt med tid til at spise, personalet giver udtryk for at 10
min er nok tid. Indskoling/mellemtrin bruger time timer.
At skolebestyrelsens byder ind med deres holdninger til madkulturen.
Personalet oplever at mange forældre forkæler deres børn en del med godter i madpakken.
Evt. minde forældrene løbende om den gode madpakke.
Forældrene ønsker at give deres børn madpakker med.
Forældremøder snakke om kostpolitik.

Punkt 5 15 min

Overgange
Informationer om overgange og yderligere behov
Bilag 3 og bilag 4

  18.50 - 19.05

Inddrage Høllevang i skriv
Sende Den røde tråd med som bilag i referat.
Skema ligger klar 1. august.
Hvad har man i skoletasken, i madpakken, den førte skoledag, hvad skal der ske.

Forventning til første skoledag, kostpolitik, introduktion til aula, telefonnr. På sfo hjemmesiden.

Infobrev, førsteskoledag intromøde, forældremøde se til Høllevang var rigtig godt.

Punkt 6 20 min

Statusrapport, supplerende med prøver og test
Bilag 5 – afventes fra Pernille
Links på aula - trivselsundersøgelse

  19.05 - 19.25 Statusrapporten blev drøftet
Punkt 7 10 min Forståelse af skemagodkendelse
  19.25 - 19.35 Når der er større tekniske ændringer tages det med ind i bestyrelsen.
Punkt 8 10 min Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde
  19.35 - 19.45 Punkter til næste bestyrelsesmøde
Punkt 9 15 min Rundvisning på Høllevang
Referent   Lis Berndt Jacobsen