Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-02-09

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Torsdag d. 9. februar 2023 kl. 18:00 – 20:00
Hvor: Agerskov skole, indgang i skolegården over mod hallen og gymnastiksalen.
Tilstede: Karl Jørgen, Sandra, Flemming, Trine, Michael, Pernille, Louise, Jeppe, Preben, Palle, Rikke, Lise, Alex
Afbud: Dorthe, Lis (Sandra går kl. 19:25)

 

Dagsorden og referat

Punkt 1 5 min Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
  18.00 - 18.05 Godkendt
Punkt 2 15 min Elevrådet har ordet
  18.05 - 18.20

Lucas er gået ud af elevrådet.
Snakken om rygning ved busskuret afføder en orientering om rygning/puffbars.

Punkt 3 25 min

Opfølgning på kursus
Hvad fik man med sig og hvad vil vi gå videre med?

  18.20 - 18.45 Arbejde med principper kan med fordel deles ud over flere år.
Markedsføring på både SB og skole.
Landsmødedeltagelse (2/3 weekend i november).
Synliggørelse af principper skal der arbejdes med det?
Karl Jørgen tilbyder at bistå med viden om SOme(Arbejdsgruppe).
Mobilpolitikken skal på næste dagsorden.
Deltagelse på landsmøde skal med på dagsorden i august.
Punkt 4 30 min

Omlægning af timer
Forkortelse af skoledagen og arbejde med andre tanker for fagtimer, fagdage og skolens indhold. Oplæg fra MFA og PP – efterfølgende drøftelse

  18.45 - 19.15

Det undersøges hvordan andre kommune har succes med nedsat timetal, bla. Aabenraa og Kolding.

2 lærerordning søges der om. 

Der ansøges om 16b og 16d.

Punkt 5 25 min

Budget/regnskab
Fremlæggelse og godkendelse

  19.15 - 19.40 Regnskabet er godkendt
Punkt 6 10 min

Orientering
Øget forældrebetaling på ture
Dialogbaseret underretningsmøde

  19.40 - 19.50

Skolen følger op på forældrebetaling ved skolerejser/hytteture.

Der orienteres om at der fremadrettet i Toftlund Distrikt benyttes dialogbaseret underretning ved lav-underretning. Høj-underretning foregår som tidligere.

Punkt 7 10 min

Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde

  19.50 - 20.00

Skolefoto skal på dagsordenen igen

Referent   Preben Munk