Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Røgfri skole

Med afsæt i Tønder Kommunes Sundhedspolitik er Toftlund Distriktsskole nu en skole med røg-
og tobaksfri skoletid for eleverne. For medarbejderne gælder det, at matriklerne er røgfri.

Retningslinjer
Røgfri skoletid betyder, at elever ikke må ryge i løbet af skoledagen i tidsrummet kl. 7.45-15.15
samt ved skoleaktiviteter uden for dette tidsrum. Ansatte må, i dette tidsrum, ikke ryge på
skolens matrikel.

Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak - også e-cigaretter og snus/tyggetobak.

Formålet:
Formålet med røgfri skoletid er at fjerne synlig rygning fra elevernes hverdag og de
fællesskaber omkring rygning, de har på skolerne. Indsatsen er en del af en fælles kommunal
indsats i Tønder kommune, der omfatter alle grundskoler og ungdomsuddannelser.

Med vores rygepolitik ønsker vi:

  • At arbejde henimod, at vores elever ikke begynder at ryge
  • At arbejde henimod, at vores elever og ansatte ikke udsættes for passiv rygning i løbet af en skole/arbejdsdag
  • At hjælpe elever, der ryger med at stoppe eller reducere deres forbrug
  • At arbejde henimod at fremme elevers og ansattes generelle sundhed og trivsel

Implementering:
Politik- og handleplan udarbejdes.
Rygepolitikken godkendes i skolebestyrelsen
Punkt på MED-møde
Punkt på afdelingsmøder i mellemtrinnet og udskolingen

Handleplan
I forbindelse med skoleårets første forældremøder informeres forældre og elever om ”Røgfri skoletid”. Dette gør teamet på årgangen.

Elevrådet inddrages på årets første møder – er der udfordringer ift. retningslinjerne? Hvordan kan vi støtte og vejlede?

Rygestoprådgiveren / sundhedsafdelingen kan inviteres til oplæg for klasserne om bl.a. konsekvenser ved rygning og mulighederne for vejledning, samtaler og støtte, hvis man ønsker at stoppe med at ryge.

Ved overtrædelse af retningslinjerne
Følende trin følges ved en elevs overtrædelse af reglerne:

  1. Hvis en medarbejder oplever en elev har cigaretter, snus, e-cigaretter på sig eller opdages i/der er rimelig mistanke om, at eleven har røget/taget snus – orienterer medarbejderen kontaktpersonen
  2. Kontaktpersonen taler med eleven og orienterer dennes forældre om retningslinjerne.
  3. Ved en gentagelse kontaktes forældrene af kontaktpersonen, og forældrene indkaldes til et møde, der har til formål at finde fælles løsning på ændring af adfærden. Ved dette møde laves en handleplan i samarbejde med elev, forældre og skole.
  4. Fjerde gang kan der, med udgangspunkt i en samlet vurdering af elevens motivation og adfærd, henvises til ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”. Dette kan, ud fra en samlet vurdering, betyde iværksættelse af foranstaltninger over for eleven. (Målet vil altid først og fremmest være at gå dialogens vej)
     

Handleplan i forhold til medarbejdere
Medarbejdere orienteres på årets første personalemøde om retningslinjer for ”Røgfri skoletid”

Rygestopsrådgiver kan give vejledning til kollegaer.

Vedtaget maj 2023