Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Politik for brug af mobile, digitale enheder

På Toftlund Distriktsskole er vi optaget af, at elever lærer mest muligt og trives bedst muligt. Vi finder det væsentligt, at eleverne bruger tiden sammen med deres kammerater i frikvartererne på leg og samtale – kort sagt: på nærvær. I den forbindelse kan en mobiltelefon både være et godt arbejdsredskab og et forstyrrende element. Mobilpolitikken er lavet som en hjælp til, at eleverne ikke forstyrrer/distraherer sig selv og andre i undervisningen eller pauserne.

Vi opfordrer til, at forældre og andre voksne går foran som et godt eksempel, og heller ikke er optaget af deres mobiltelefon på skolens område.

Til orientering er det på eget ansvar, når man medbringer egne mobile, digitale enheder i skolen.

Skolebestyrelsen har derfor besluttet at:

0. - 6. klassetrin

 • Mobiltelefonen afleveres ved skoledagens start, opbevares i mobiltelefonhotel i klassen og udleveres til eleven igen, når skoledagen slutter.
 • Mobiltelefonen skal være helt slukket eller på lydløs/vibrationsfri i undervisningstiden.
 • Da mobiltelefonen kan være et arbejdsredskab, kan mobiltelefonen benyttes i timerne, hvis underviseren giver lov til dette
 • For elever, der fortsætter i SFO efter skoletid, gælder sammen politik som ovenfor, hvor mobiltelefonen afleveres ved ankomst i SFO, opbevares i mobiltelefonhotel i SFO og afhentes når eleven forlader SFO’en og går hjem.
 • Hvis et barn har et smartwatch med, skal dette være låst/offline i skole- og SFO tiden.
 • I 0. - 3. årg. er det forældrenes ansvar, at smartwatch er låst/offline i skole- og SFO tid.

 

7. til 9. klassetrin:

 • Mobiltelefonen afleveres ved starten af undervisningsdagen, opbevares i mobiltelefonhotel i klassen og udleveres til eleven i den store spisepause, afleveres når undervisningen starter igen, og udleveres når skoledagen slutter.
 • Mobiltelefonen skal være helt slukket eller på lydløs/vibrationsfri i undervisningstiden.
 • Da mobiltelefonen kan være et arbejdsredskab, kan mobiltelefonen benyttes i timerne, hvis underviseren giver lov til dette
 • Mobiltelefonen må benyttes i den store spisepause, men eleverne skal være opmærksomme på
  • At sms’er og statusopdateringer på sociale medier, der omtaler en anden elev, lærer, pædagog, andet personale på en grov og nedladende måde, opfattes som mobning og ikke accepteres.
  • At video/lydoptagelser og billeder på mobiltelefonen af andre end eleven selv, kræver klart samtykke i den konkrete situation, uden samtykke er det ikke er tilladt og opfattes som en uacceptabel opførsel.
 • Overholdes reglerne ikke, afleveres mobiltelefonen på skolens kontor og kan afhentes af eleven efter skoletid.
 • Smartwatch skal være låst/offline i skoletiden

 

Retningslinjer, hvis eleven ikke følger mobiltelefonpolitikken:

 • Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time, uden at have fået tilladelse til det af underviseren, inddrages mobiltelefonen resten af dagen. Mobiltelefonen afhentes af eleven på skolens kontor efter skoletid
 • Hvis en elev gentagne gange bruger sin mobiltelefon i en time, eller laver foto-/lyd- /videooptagelser af andre uden samtykke, i skoletiden, inddrages mobiltelefonen resten af dagen og hjemmet kontaktes. Telefonen udleveres til forældrene.

 

Kontakt mellem elever og forældre i skoletiden:

 • Hvis det er nødvendigt for eleven at kontakte forældre i skoletiden skal dette ske efter aftale med underviser
 • Akut henvendelse fra forældre foregår altid gennem skolens kontor

 

Vedtaget af skolebestyrelsen, marts 2024