Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Vikardækning

Vikargrundlaget - for hele distriktet

På Toftlund Distriktsskole går vi meget op i, at vikartimer bliver både lærerige og en god oplevelse for alle både elever, lærere og vikarer. Alle vores vikarer er derfor på et vikarkursus, hvor de bliver undervist i klasseledelse og konflikthåndtering. Når vikarerne har været i gang et stykke tid, bliver deres timer observeret af vores pædagogiske leder, hvorefter der gives sparring og supervision. Vores vikarer er ikke uddannede lærere, og vi gør derfor alt, hvad vi kan for at klæde dem bedst muligt på til opgaven.

Vi aflyser, som udgangspunkt, ikke nogen timer, da det er bedre for læringen at arbejde med en træningsopgave fra den lærer, der er fraværende, end det er at gå hjem.

Alt kendt fravær i udskolingen dækkes af udskolingens egne medarbejdere.

For at en vikartime bliver en god oplevelse for alle parter, kræver det flere ting.

  • Vikaren er klædt på til opgaven. Dette gøres ved, at medarbejderne skriver til vikaren hvad der skal laves i timen.
  • Eleverne er klædt på til at have vikar. Dette gøres på alle årgange ved, at der snakkes med eleverne om, hvordan man tager imod et nyt ansigt.
  • Vikartimen evalueres – for at forbedre vikartimerne, evalueres alle vikartimer skriftligt med et skema som udfyldes af elever og vikar. Skemaet gives til den fraværende medarbejder, så han/hun kan følge op efterfølgende.
  • Vikaren får støtte og hjælp – dette gøres ved jævnlig supervision og sparring både med ledelse og årgangsteamene.


Alle vores vikarer kommer med mindst en studentereksamen i rygsækken og arbejder hårdt på at blive de bedste vikarer. De har ikke en fireårig lærereksamen, og ved derfor ikke helt så meget om klasseledelse, som vores andre medarbejdere gør, og alle på skolen hjælper vikarerne så meget som muligt.


Vikardækning, Nyboder

Kendt fravær

Kendt fravær meldes af medarbejderne hver fredag på kontoret. Herefter laves der vikarskema på Aula for kendt fravær for den pågældende uge. Forskellige aftaler om indhold, laver lærerne indbyrdes og dette skrives på Aula.

Ved sygdom
I den aktuelle uge sker en løbende justering, hvor der tages højde for opstået sygdom eller andet. Ved sygdom ringer lærerne til viceskolelederen mellem 6.30 og 6.45. Der er en kollegial aftale om, at der gives besked om, hvad der kan laves/arbejdes med i de klasser den enkelte lærer skulle have undervist. Der dækkes så vidt muligt med kendte medarbejdere. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, indkaldes en vikar udefra. Vi benytter kun kendte vikarer, der har været på vikarkursus.

Ved langtidssygdom

Under de omstændigheder at en lærer er fraværende i længere tid og afhængig af perioden, vurderes det, om nogle af de faste lærere kan dække den pågældende lærers timer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, indkaldes en vikar udefra.


Vikardækning, Agerskov Skole.

Kendt fravær

2-3 skoledage forud for en ny skoleuge, laves vikarskema på Aula over kendt fravær for den pågældende uge. Heri indgår en foreløbig vikardækning for de lærere, der er fraværende. Forskellige aftaler kan laves af personalet indbyrdes. Disse skriftliggøres på personaleintras vikarskemaer. I aktuel uge sker en løbende justering, hvor der tages højde for opstået sygdom eller andet. Lærerteams opfordres til at udarbejde vikarmateriale.

Ved sygdom

Personalet ringer til filiallederen mellem 6.45 og 7.00. Der er en kollegial aftale om, at der gives besked om, hvad der kan laves/arbejdes med i de klasser den enkelte lærer skulle have undervist. Der vikardækkes i første omgang med kendt personale. I perioder hvor det faste personale ikke kan dække det hele, sættes vikar på udefra. Vi benytter kun kendte vikarer.

Ved langtidssygdom

Under de omstændigheder at en lærer er fraværende i længere tid og afhængig af perioden, vurderes det, om nogle af de faste lærere kan dække den pågældende lærers timer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, indkaldes en vikar udefra.


Vikardækning, Høllevangskolen.

Der vikardækkes kun med kendt personale. Lærerteams opfordres til at udarbejde vikarmateriale ved kendt fravær.

Ved sygdom

Der ringes til leder og team om morgenen inden kl.7.

Ved langtidssygdom

Under de omstændigheder, at en lærer er fraværende i længere tid og afhængig af perioden, vurderes det, om nogle af de faste medarbejdere kan dække den pågældendes timer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, indkaldes en fast vikar udefra, der indgår fast i teamet.