Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Når elever forlader skolen i utide

Princip for handling, når elever forlader skolen i utide

Det er Skolebestyrelsens mål med princippet, at forældre og skolens personale undgår unødig bekymring samt sikrer et fælles sprog og forventning i det tilfælde at elever forlader skolen i utide grundet konflikter eller lignende negative episoder.

Skolens tilsynspligt

I Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden, står der omkring tilsynspligtens område:

Tilsynspligtens område

§ 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens ordensregler og værdiregelsæt på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolens område.
§ 4. Er undervisningen henlagt til lokaliteter uden for skolens område, omfatter tilsynet, når forholdene kræver det, også elevernes færden mellem skolen og de pågældende undervisningssteder. Tilsynet omfatter tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår.

Skolens handleplan

Når det konstateres, at en elev har forladt skolen i utide forventes følgende.

  • Personalet kontakter personligt kontoret og nærmeste leder, så denne er orienteret
  • Der ledes lokalt på skolen og spørges ind til om andre har set vedkommende elev
  • Forældre kontaktes vedrørende deres barn og her aftales det videre forløb samt kommunikation
  • Når eleven er fundet, aftales efterfølgende samtale mellem elev, forældre, lærer samt eventuel ledelse, så lignende episoder undgås fremadrettet.

 

Teamets handleplan

Teamet udarbejder en handleplan på baggrund af den enkelte elevs situation

 

Vedtaget oktober 2020