Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2023-03-06

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 6. marts 2023 kl. 18:00-20:00
Hvor: Nyboder
Tilstede: Lise, Karoline, Jeppe, Sandra, Louise, Flemming, Louise, Pernille, Michael, Alex, Rikke, Anne, Karl Jørgen, Dorthe 
Afbud: Trine, Palle

 

Dagsorden og referat

Punkt 1 5 min Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er spørgsmål til nyhedsbrevet eller noget til evt.
  18.00 - 18.05  
Punkt 2 15 min Elevrådet har ordet
  18.05 - 18.20

Der blev orienteret om undervisningsmiljøundersøgelse blandt eleverne på Toftlund skole som en prøvehandling for at undersøge hvordan det kan breddes ud til resten af distriktet.

Mobilbrug

Madordningsønske: afprøvning i 9. årg. hvor to elever må gå over i brugsen i eks. 2. pause for at handle til dem, der vil have noget mad med kun for 9. årg. Vi ønsker at have det op i bestyrelsen igen. En struktur/liste hvem der går over. Der er stemt for at de må prøve. Der skal foreligge en klar aftale, evt madliste over de ting der kan købes.

Punkt 3 10 min

Orientering om årsberetning
Louise og Pernille

  18.20 - 18.30

Bestyrelsen fremlægger hvad vi har arbejdet med i løbet af året, de resultater vi har nået. Evt at bestyrelsen tager ud til de arr. der er på skolerne og fremlægge årsberetningen, når forældre i forvejen er på skolerne.

Video som vi har gjort tidligere, kombinere de to ting.

PP vil gerne gennemgå dagsordenerne og samle punkter til årsberetning og sender det til messengergruppen. Hvorefter bestyrelsen melder sig ind på diverse punkter

Punkt 4 40 min

Forberedelse af dialogmøde
Pernille

  18.30 - 19.10

3.maj har vi dialogmøde med Børn- og Skoleudvalget. Udvalget har et eller to temaer til den fælles dagsorden og bestyrelsen vælger ligeledes et par temaer til drøftelse.

Vi skal drøfte ønsker til dagsorden. Herefter fremsendes den endelige dagsorden af forvaltningen.

 • Udeskole, læring flyttes ud af klasseværelset (et andet rum eks. kirken, brugsen, erhvervsdrivende m.m.) måden at drive skole på. Det vil kræve nogle andre overvejelser for personalet. Transport.
 • Hvor ser vi vores skole henne om tre år. Hvilken retning vil vi gerne skubbe vores skole i.
 • Gerne bringe specialafd. (Høllenvang) på som et punkt. Knytte an til inklusion.
 • Andre skoletanker, praktikker m.m. (nytænkning af skolen).
 • Ønsker at fremme det frie skolevalg(ungdomsuddannelse). Sætter fokus på et bredt informationsoplysning om ungdomsuddannelse, det frie skolevalg er under pres.
 • Overskrift: Vi vil gerne selv have lov til at bestemme.
 • Inklusion
 • Musik efterspørges fra Tønder kommune som udviklingspunkt
   

Dialogmøde ideer:

 • Specialskoler – specialområder der fungerer og hvad der ikke fungerer. Inklusion / eksklusion er nødvendigt at drøfte.
 • Nytænkning af folkeskolen (rammer, timefordelingsplaner etc.). Herunder undervisning udenfor.
 • Overgange til ungdomsuddannelserne – fremmelse af det frie skolevalg. Hvordan gør vi det? Træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag.
Punkt 5 20 min Mobiltelefonprincip
Drøftes og godkendes
  19.10 - 19.30

Elevråd: I udskolingen fungerer det ikke, bruger alt for lang tid på at lægge mobilerne væk og de bruges af mange i undervisningstiden hvor det ikke er tilladt, i mellemtrin smugles mobilerne med ud i frikvartererne. Kunne man have dem i hver frikvarter i udskoling og dem der ikke vil aflevere dem, må der skrives hjem til.

Personale: på mellemtrin og indskoling fungerer det. Udskoling arbejdes der med det.

Holdning fra forældrevalgte: nogle ønsker at princippet strammes op så der i indskoling, mellemtrin slet ikke er mobil med og andre synes det er fint som det er nu.

SFO oplever at flere indskolingsbørn medbringer mobiler og at det er meget svært for dem at lade den være i tasken. Der er pt. fokus på det og mobilerne låses inde i skabet og udleveres når de går hjem. 

Mobilprincip sættes på som et punkt igen

Punkt 6 10 min

Principper
Model for arbejde med principper (bilag 1)

  19.30 - 19.40 Modellen afprøves
Punkt 7 7 min

Spørgsmål til nyhedsbrev
Hurtige opklarende spørgsmål kan stilles

  19.40 - 19.47 Ingen spørgsmål. Alma skal også sende nyhedsbrev til Karl Jørgen.
Punkt 8 17 min

Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde

  19.47 - 20.00

Madordning og SB’s holdning til madordning, skal på som et punkt til næste møde.

Sandra orienterede om Solsikkebånd, for dem der har ikke synligt handicap. Evt. have nogen liggende på skolerne. PP melder det ud i fredagsbøn.

Møderne i april og maj vil vi arbejde med hvordan vi udvikler skolen og skolebestyrelsesarbejdet fremadrettet. Hvilken retning vil vi og hvordan ser vores skole ud om 4 år.

Erhvervsmesse i Agerskov i weekenden var en god oplevelse.

Referent