Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Undervisning er mange ting i dagens skole

Folkeskolen anno 2023 er meget mere og andet end de fag, der optræder på de unges skema. Flere uger om året opløser vi derfor ugens faste program og afvikler alternative uger, hvor eleverne træner andre kompetencer end de, der traditionelt er forbundet med skole. Dette involverer både andre skoler og virksomheder.Elever bygger tagspær af papir

Innovationsuge, praktikforløb, projektuge, terminsprøver, første standpunkt, brobygning, UPV. Listen er lang over de mange andre ting, som er i udskolingens årsplan. Indholdet skal alt sammen medvirke til, at de unge blive støttet i og rustet til at begå sig i deres fremtid efter folkeskolen. 

Mestring af sit liv starter i skolen 

På Toftlund Distriktsskole arbejder vi hele tiden med at støtte de unges positive udvikling. Målet er, at de skal opleve sig som mennesker, der kan mestre, at verden hele tiden forandrer sig. De skal tro på og erfare, at de kan lykkes. På den måde kan de erhverve sig kompetencer til de vilkår og betingelser, der måtte være et nyt sted efter folkeskolen. Det træner vores elever, når vi sender dem ud i verden i fx praktik, virksomhedsbesøg eller besøg på ungdomsuddannelser. Her møder de andre vilkår og mennesker, og øver sig på at indgå positivt i relationer til nogen, man ikke kender i forvejen. Har man succes med det, medvirker det til at opretholde et positivt selvbillede, hvilket man vokser af - på den gode måde. 

Elever i kitlerMålet er, at de skal opleve sig som mennesker, der kan klare, at verden hele tiden forandrer sig. De skal tro på og erfare, at de kan lykkes. 

Parat til fremtiden - vi træner hele vejenElever i fysiklokale

At forstå at man er en del af noget større, starter helt nede fra 0. klasse, for som der står i folkeskolelovens formål, skal vi forberede vores elever til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (Folkeskoleloven §1, stk. 3). Udskolingens arbejde med forskellige projekter, er på den måde afrundingen af et langt træningsforløb udi projekter og kreativ tænkning. 

Den unge skal gøres parat til at møde en verden i en fremtid, som ingen af os kender. Af den grund er vores 7. årgang involveret i det landsdækkende projekt Edison, der er en landsdækkende opfinderkonkurrence. Her arbejder de med entreprenørskab, teknologi og innovation og kommer med bud på løsning af virkelige og relevante problemer. I år er overskriften: ”Vi skaber energi”. De ældste elever arbejder i samme periode med innovation. I deres innovationsuge er der ligeså tidsaktuelle temaer på programmet, så når de i år arbejder med ”Fremtidens Skole”, forventer vi os en spændende indsigt i, hvad de unge får øje på i krystalkuglen.