Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Skole-Hjem samarbejde

Formålet med skole–hjemsamarbejdet er at skabe en god kontakt mellem skolen og hjemmet, hvilket skal medvirke til, at alle elever på Toftlund Distriktsskole får en god, tryg og udbytterig skolegang. Det overordnede mål for skole-hjemsamarbejdet er, at samarbejdet opbygges og udvikles med fokus på at skabe de bedst mulige rammer omkring elevernes faglige og alsidige personlige udvikling. Samarbejdet sikrer, at man kan støtte barnets udvikling og forebygge, at der opstår problemer samt medvirke til positivt at løse de problemer, der måtte opstå i forbindelse med skolegangen.

Kendetegnene for skole-hjemsamarbejdet bør være:

  • At forældre og skolens personale prioriterer skole-hjemsamarbejdet højt.
  • En åben og positiv dialog baseret på den anerkendende tilgang.
  • At kontakten tages hurtigt ved problemer.
  • At der er gensidig tillid til hinandens vurderinger og handlinger, og en forståelse af at skolen og hjemmet ser barnet ud fra forskellige roller.
  • At samarbejdet bygger på et godt kendskab til hinandens forventninger.
  • At samarbejdet bygger på en gensidig respekt og tillid lærer/pædagog/forældre/barn imellem.
  • At et relevant informationsniveau danner forudsætningen for forældrenes aktive medvirken.
  • At samarbejdet styrker ansvarligheden for løsningen af fælles opgaver.


Klasse-, årgangs- eller base-forældreråd

Forældrerådene planlægger de arrangementer, der kan styrke fællesskabet mellem elever, forældre, pædagoger og lærere. På hver årgang udpeges eller vælges 3-5 forældre for et skoleår ad gangen. Valget finder sted på første fordybelsesdag. Så mange forældre som muligt bør i løbet af skoletiden prøve at være med i forældrerådene.

Tidlig start på samarbejdet

Det er vigtigt at et godt skole-hjemsamarbejdet startes tidligt op, allerede fra første rul. Skolen har løbende samarbejde med forældre og forældrerådene, som spiller her en væsentlig rolle og bør indgå aktivt fra start.

Kommunikation

Aula er et vigtigt redskab, men den mundtlige dialog er stadig vigtig. Funktionerne i Aula, fx kontaktbogen, ugeplaner og Tabulex anvendes. Den anerkendende tilgang fastholdes både i den skriftlige og mundtlige kommunikation. Konflikter og problemer af forskellig art søges i første omgang løst gennem dialog mellem forældre og relevante lærere. Hvis denne dialog ikke fører til en tilfredsstillende løsning af problemet, bør skolens ledelse inddrages.

Forældremøder

Forskellige temaer afhængigt af alder tages op, fx brug af mobiltelefoner, ansvarlighed, sociale medier, alkohol etc. Årgangens trivsel er et fast punkt på forældremøderne. Antallet af møder og indholdet afklares i dialog mellem lærerne og forældrerådene. Det er vigtigt, at understøtte, at alle elevernes hjem deltager i forældremøderne - det bedste et barn kan have med i skole, er forældrenes interesse! Skolebestyrelsen er tilgængelig på fordybelsesdagene. I indskolingen skal der være særlig opmærksomhed på, at der kommer nye forældre i november, fx på fordybelsesdagen umiddelbart efter 1.november

Fordybelsesdag

Forældrene tilbydes at komme på skolen tre gange årligt til fordybelsesdage. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan der til enhver tid holdes yderligere møder. Foruden lærere deltager pædagoger, der er med i undervisningen, når det skønnes relevant. På dagene skal der afsættes tid til, at forældre kan tale med barnet kontaktlærer og/eller faglærer. Behovene varierer fra barn til barn, og der tages hensyn til dette.

Elevplaner

Elevplansværktøjet hedder MinUddannelse. Der udarbejdes løbende mål for hver elev i alle fag. Min Uddannelse indeholder status og mål for barnets faglige og sociale udvikling, og er et redskab til dialog og målsætning for det videre forløb mellem lærer, barn og forældre. Forældrene skal kunne genkende deres barn i elevplanen.

Kontakt

Forældre er altid velkomne til at komme på skolen. For at sikre, at et besøg i klassen bliver vellykket for alle, aftales besøg i klasserne altid i forvejen med personalet. Generelt føres den daglige kommunikation via Aula, som er den primære kanal i skole hjemsamarbejdet på skolerne i Tønder Kommune. Henvendelser i Aula besvares indenfor 36 timer.

Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2020