Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Teamdannelse

Princip for teamdannelse

 

Inden for hver afdeling organiseres skolens pædagogiske personale i team

 

Et team består af et mindre antal personer, der indgår i et professionelt engageret, målrettet og gensidigt forpligtende fællesskab, om løsningen af veldefinerede opgaver. 

 

Teamsamarbejdet tager udgangspunkt i en fælles forståelse af: 

 

  • At teamet besidder komplementære kompetencer, så det i sit samarbejde kan løse opgaverne med større kvalitet end ellers.
  • At teamet skaber rum for fælles refleksioner, der udvikler den enkeltes og teamets kompetencer i forhold til løsningen af teamets og skolens opgaver.
  • At teamet udøver en høj grad af selvstyring inden for aftalte rammer, og at dette sker med afsæt i teamets opgave og kendskabet til den enkelte elev.
  • At teamet betragter sig som en integreret del af skolens organisation og ser sin opgave som en del af skolens samlede opgave.

 

Teamsammensætningen tager i videst muligt omfang udgangspunkt i:

 

  • At teamdannelsen sker ud fra en helhedsvurdering, som tilgodeser såvel opgaveløsningen som personalets udvikling af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer.
  • At de enkelte team skal besidde de kompetencer, som undervisningen og teamets øvrige opgaver forudsætter - eller besidder mulighederne for at udvikle disse. 
  • At den enkelte klasse/det enkelte hold/den enkelte elev møder forholdsvis få lærere/pædagoger.
  • At der er et passende forhold mellem kontinuitet og forandring/fornyelse i alle team. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes forud for hvert skoleår en oversigt over skolens teamstruktur.

 

 Vedtaget af skolebestyrelsen, september 2023