Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Variation i undervisningen styrker læring

Skole i dag er meget mere end at sidde stille og lytte. Undervisningen skal være varieret og afvekslende, og skal give eleverne mulighed for at tilegne sig ny viden på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Det ved vi på Toftlund Distriktsskole. Derfor har vores elever mange anderledes dage i løbet af et skoleår.

Vi suspenderer med jævne mellemrum det almindelige skema, og arbejder med faglige temaer og emner på nye måder. Det er på disse dage, at eleverne får mulighed for at prøve forskellige former for skolearbejde, og dermed lærer på andre måder, end det vi traditionelt opfatter som skolearbejde.

Eleverne lærer ved at opleve

Vores undervisning er i tråd med Tønder Kommunes fokus på at bruge lokaleområdet uden for skolen, også kaldet Åben Skole.

Elever kæmper for historienNår 6.årgang kan se frem til lejrskole på Bornholm, er det ikke kun en tur til solskinsøen, der er tale om. Det er også en rejse på vej til ny viden og styrkelse af sociale kompetencer. Bornholms historie bliver vedkommende og konkret, når man får lov at kæmpe ”for sit liv”. Og eleven forstår sin omverden mere nuanceret, når måling i matematik foregår i naturlig størrelse, fx på en boldbane.

Når eleverne tager med bus til Vadehavet, er det for at blive forankret i vores unikke landsdel, og samtidigt få vigtig viden, der understøtter den læring, der foregår på skolen før og efter.

De får mulighed for at lære på mange måder!

Udskolingen kigger fremad

I Udskolingen er de unge mennesker på vej ind i deres ungdomsliv med alt, hvad det indebærer af Elever forsøger sig med innovationtilvalg og fravalg. Samfundet kræver, at de unge er kreative, de skal skabe og være nytænkende samtidigt med, at de skal have de grundlæggende kompetencer i orden. Derfor prioriterer vi, at vores elever arbejder målrettet med innovation og entreprenørskab. Det sker i innovationsugen og i projekt Edison, som er en landsdækkende opfinderkonkurrence, 7.årgang deltager i. Derudover afvikles den obligatoriske projektuge på 9.årgang, hvor de unge skal lave en opgave, der blandt andet træner dem i at sætte problemstillinger ind i en større sammenhæng.

For at vores unge elever kan blive klogere på erhvervsuddannelserne og deres mangeartede muligheder, sikrer vi, at de også er med, når DM i Skills løber af stablen. Og endeligt prøver de kræfter med ungdomsuddannelser gennem brobygnings- og praktikforløb i 8. og 9.klasse.

Elever undersøger vadehavet

Når eleverne tager med bus til Vadehavet, er det både for at blive forankret i vores unikke landsdel, og samtidigt få vigtig viden, der understøtter den læring, der foregår på skolen før og efter. De får mulighed for at lære på mange måder! 

Læring og trivsel hænger sammen

Vi arbejder altid med at komme hele vejen rundt om elevens udvikling og arbejder målrettet med både den faglige, sociale og personlige udvikling. Derfor er vi altid en del af den landsdækkende temauge ’Uge Sex’, hvor skiftende temaer, sætter fokus på elevens udvikling.

Vi bryder også skemaet op for at være med i Red Barnets årlige trivselsdag, en mærkedag hvor det markeres, at den gode trivsel i skolen er afgørende for læring og noget, vi vægter højt – hele året.

Skolen er ikke hvad den har været - den er så meget mere

Vi har en skole, der insisterer på, at læring er meget mere end at sidde stille og lytte. Læring foregår i mange arenaer og ved hjælp af mange forskellige input, så vores elever oplever, motiveres og inspireres. Og derfor kan de komme hjem og sige: ”I dag havde vi ingen timer – vi var på Rømø!”