Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat 2022-09-08

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: Torsdag d. 8. september 2022 kl. 18:00-20:00
Hvor: Agerskov skole, indgang i skolegården over mod hallen og gymnastiksalen.
Tilstede: Louise, Lucas, Palle, Rikke, Trine, Lis, Flemming, Line, Sandra, Lise, Anne, Dorthe, Michael og Preben
Afbud: Karl-Martin, Pernille, Alex, Karl-Jørgen, Helle og Poul

 

Dagsorden og referat

Punkt 1 5 min Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
  18.00 - 18.05 Godkendt
Punkt 2 15 min Elevrådet har ordet
Velkommen til de nye repræsentanter
Præsentation og rammer for deltagelse gives
  18.05 - 18.20

Elevrådet er repræsenteret og svare på spørgsmål

Punkt 3 15 min Værdigrundlag
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe
Bilag 1 vedhæftet:
Værdier og eksempel på tekst fra anden skole, se aula
  18.20 - 18.35 Dorthe, Palle og Louise sætter sig i spidsen for at lavet udkast til fremlæggelse ved bestyrelsesmødet november.
Punkt 4 20 min Forældresamarbejde – hvad fremmer og hvad hæmmer?
Aftaler om, hvad der skal bevares og hvad der skal fornyes
Bilag 2 vedhæftet: Ambitioner beskrevet ifm. fordybelsesdage
  18.35 - 18.55

Det øger fremmødet hvis aktiviteterne for forældrene ligger sidst på da-
gen.

Det ville være ønskeligt hvis første skoledag indeholder et forældre

møde hvor blandt andet Aula, Minuddannelse og andre generelle infor-
mationer gennemgået, dette er især vigtig for nye forældre (Forældre

der ikke før har haft deres gang på skolen)
Tidlig udmelding, gerne allerede ved skolestart af FF-dages placering og
omfang vil virke fremmende for forældredeltagelsen.

Punkt 5 20 min Gennemgang af årshjul
Godkendelse af årshjul. Bilag 3
  18.55 - 19.15 Årshjulet blev godkendt
Punkt 6 20 min

Mad og måltidspolitik
Tilpasning af egen politik ift. Tønder kommunes reviderede Mad- og Måltidspolitik, herunder drøftelse af køleskabe/ikke køleskabe 
Bilag 4 x 2 vedhæftet: eksisterende politik og revideret kommunal politik

  19.15 - 19.35 Palle, Dorthe og Louise sætter sig i spidsen at lave et udkast til en revidering, som udsendes sammen værdigrundlaget.
Punkt 7 5 min

Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde

  19.35 - 19.40

En henvendelse fra et forældrepar i Agerskov bliver læst op
Der stilles spørgsmål til den sene udmelding omkring Bornholmerturen

for Agerskovs 6.klasse, Preben redegør for forløbet og skolens planlæg-
ningsprocedurer i forbindelse med Bornholm for 6. årgang.

Punkt 8 Afslutning Rundvisning på Agerskov Skole
Referent   Preben Munk